KURIKULUM

VISI KURIKULUM

Ke arah membudayakan peningkatan
dan kecemerlangan akademik menjelang tahun 2015

MISI KURIKULUM

Berusaha meningkatkan prestasi kecemerlangan akademik dan penguasaan 3M di kalangan murid-murid SKK serta meminimakan tuna aksara melalui penggemblengan semua sumber secara cekap dan berkesan

FOKUS KURIKULUM

● Mengoptimumkan masa pengajaran dan pembelajaran.
● P&P yang berkesan dengan kepelbagaian kaedah/ICT
● Pengurusan dan perancangan panitia cemerlang
● Peningkatan lulus semua mata pelajaran dalam semua kelas melebihi 40% (Tahun 1-5)
● Meminimumkan murid yang tidak menguasai Literasi dan Numerasi dari Tahun 1 – 6
● Peningkatan lebih 5% lulus keseluruhan dan kecemerlangan UPSR
● Pengurusan kelas yang efisien(kondusif,bersih,ceria,berdisiplin)
● Pakej kerja rumah yang terancang dan berterusan
● Program pemantauan/semakan yang bersistematik
● Memaksimumkan penggunaan Pusat Sumber Sekolah dalam kalangan guru dan murid
● Memaksimumkan penggunaan Makmal komputer Sekolah dalam kalangan guru dan murid.
● Pengurusan pencapaian murid (PPM) yang efisien, telus, tepat dan cepat.

Share Button
image_pdfimage_print